Aktualności

Rozwód

W polskim systemie prawnym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić jedynie na podstawie orzeczenia sądowego. Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. (więcej…)

Czytaj więcej...

Kancelaria Adwokacka w Bielsku Białej

Zapraszam wszystkich chętnych do skorzystania z mojej kancelarii adwokackiej zlokalizowanej w Bielsku Białej przy ul. Bohaterów Warszawy 2/4. Świadczę usługi w zakresie: Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Administracyjnego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pełny opis zakresu usług Kompleksowa pomoc prawna Zapewniam pełną, kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Zapraszam!

Czytaj więcej...